Donaties

Het GOC zoekt dan ook financiële steun, liefst in de vorm van langer durende, kleine en grotere donaties.

Doet u mee?

Bankrekening:

NL98INGB0007058401

Stichting GOC Parkstad/Wounded Warriors Zuid